Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-04

RFID-betalningar med hjälp av Betala.se

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagsbeskrivning:
Svenska Internetbetalningar AB driver Betala.se - ett unikt, internetbaserat betalsystem som gör det smidigt och säkert att betala och ta emot betalningar med hjälp av mobiltelefon eller dator. Företagets hemsida är www.betala.se.

Bakgrund till projektet:
Biljettsystemen för Sveriges lokaltrafik håller på att ersättas mot modernare lösningar. I framtiden kommer större delen av resorna att betalas med hjälp av smartcard med RFID-kommunikation. Resekortföreningen har tagit fram en gemensam standard till dessa resekort för att kunden på sikt ska kunna använda samma resekort i hela Sverige.

Detta examensarbete består av två delar, där den första är att undersöka lokaltrafikens intresse och möjlighet att koppla biljettsystemen till konton hos Betala.se. Den andra delen av projektet är att implementera en lösning för att betala resor från Betala.se-konton. Lösningen ska så långt som möjligt integreras med de RFID-system som används av lokaltrafiken i Sverige.

Projektet ska påbörjas februari-april 2007 i Umeå. Personen vi söker ska ha goda kunskaper i java-programmering. Projektet är lämpligt för en person (20 poäng). Exjobbsrapporten ska skrivas på engelska. Om du har frågor kontakta oss.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.