Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-22

Databasoptimering för bildanalysmjukvara

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet i korthet:
Uppdraget blir att designa och konstruera en ny databaslösning för ett befintligt program, målet är förbättrad prestanda och minskad cpu-belastning.

Bakgrund:
Företaget Simply Quality Scandinavia AB jobbar bland annat med kvalitetsanalys inom fordonsindustrin. För detta används datorstyrda mikroskop som analyserar partiklar som finns på t.ex. motordelar. Denna analys innebär bearbetning och lagring av stora mängder data samtidigt som processorn utsätts för belastning. Vi satsar nu på att förbättra hastigheten och kapaciteten på hela systemet, en del av detta är en ny databaslösning.

Projektbeskrivning:
-Exjobbaren analyserar strukturen i det befintliga systemet och sätter tillsammans med handledaren upp prioriteringar/krav på det nya systemet.
-Exjobbaren designar strukturen på systemet i samråd med handledaren.
-Exjobbaren utför prestandatester och analys på prototyp.
-Exjobbaren implementerar databaslösningen och kommunikationsmodul till befintlig programvara.

Specifika krav:
-Befintlig programvara är skriven i Delphi, databasmodulen kan antingen göras i Delphi eller C/C++. För C/C++ behövs då dll-interface eller liknande till Delphi.
-Lösningen skall dokumenteras så att utvecklingen kan gå vidare efter avslutat arbete.
-Exjobbaren skall undersöka om data kan lagras komprimerat i databasen.
-Ingen kompabilitet med gamla databasen behöver finnas.

Exjobbarens bakgrund:
Vi tror att projektets karaktär kräver hög kunskap om databassystem. Exjobbaren bör ha en datavetenskaplig utbildning, med ett flertal kurser inom databasområdet. Goda programmeringskunskaper och kunnande inom algoritmer och datastrukturer är också nödvändigt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.