Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Ventilationsbehov på tvättapparat

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är ett globalt teknologiföretag, som betjänar kunder inom massa- och pappersindustrin, berg- och mineralbearbetningen, energisektorn samt inom ett antal andra specialiserade branscher. 2006 uppgick Metsokoncernens omsättning till cirka 4,2 miljarder euro och koncernen har omkring 25 000 anställda i mer än 50 länder. Metsos aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Inom Metso i Sundsvall arbetar ca 700 personer inom områdena Panelboard, Kemisk massa, Mekanisk massa, Balhantering och Produktion samt Service Center, med reparationsverkstad och reservdelslager och Technology Center, med laboratorium och pilotanläggningar.

Ämne: Ventilationsbehov på tvättapparat

Bakgrund: I en fiberlinje för tillverkning av kemisk massa behövs processventilation på en mängd olika platser, så som maskiner och tankar. Idag finns gamla guidelines för hur detta skall utföras. Det finns ett behov av att studera detta närmare.

Uppgift: Definiera ventilationsbehov på olika tvättsteg.

Kvalifikationskrav: Högskoleingenjör Maskin alt. Civilingenjör Maskin.

Enhet: Metso Paper, Chemical Pulping Unit, Design.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.