Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-14

IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund :
IKEA of Sweden i Älmhult ansvarar för all utveckling av IKEAs produkter. För oss är det viktigt att kunden känner sig trygg och säker med våra produkter. För att säkerställa att produkterna uppfyller våra krav testas de både vid externa laboratorier liksom vid IKEAs eget Testlab i Älmhult. Förutom testning håller Testlabbet utbildning för produkttekniker och tar emot interna och externa besökare som vill se verksamheten.

Syfte:
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett utbildningmaterial för IKEAs Testlab som ger våra besökare en bra bild av vår testverksamhet och som är ett stöd för våra medarbetare under utbildningar och guidningar. De olika målgrupperna behöver identifieras och stategier tas fram för hur respektive målgrupp bäst tar till sig informationen. Syftet är också att hitta ett sätt att göra komplicerad teknisk information förstålig för alla våra besökare.

Uppgiftsbeskrivning:

· Sammanställa information om vår testverksamhet via intervjuer
och tryckt material, själv fotografera utrustning och tester.

· Göra utförligt utbildningsmaterial som stöd till våra
utbildningar på svenska och engelska.

· Göra enklare material till guidningar i form av
guidehandledning, skyltmaterial till korridor som visar
testerna översiktligt samt

Powerpointpresentation på svenska och engelska.

· Göra ett enklare material över IKEA Testlabs historia

· Identifiera målgrupper och ta fram strategier för
informationsflöde till dessa.

· Projektsammanställning samt redovisning till uppdragsgivaren.

Kravspecifikation:
Vi söker en student som ska skriva sin uppsats om 10 poäng under våren. Du bör ha lämplig utbildning inom exempelvis kommunikation och information. Intresse av fotografering, digital bildhantering och att kombinera 2D och 3D material ses som en fördel. Examensarbetet kommer främst att bedrivas på IKEAs Testlab i Älmhult. Det finns bra pendlingsmöjligheter från Växjö och Malmö/Lund. Vi vill att du börjar så snart som möjligt och är klar före sommarsemestern.

Kontaktinformation:
Eva Uppsäll, Testtekniker, 0476-58 24 38, [email protected]
Jeanette Nyström, Labchef, 0476-58 12 54, [email protected]

Ansökning sker genom att lägga in CV och personligt brev via vårt rekryteringsverktyg på www.ikea.se. Skriv också varför du vill göra ditt ex-jobb tillsammans med IKEA.

Observera! Detta uppdrag innebär ingen anställning inom IKEA.

Sista Ansökningsdag 05/04/2007


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.