Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-05

Supportsystem för ärendehantering – från behov till drift

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Supportsystem för ärendehantering – från behov till drift

*** Bakgrund och kort om Midport Scandinavia AB ***
Vi är ett ungt och expansivt företag med 20 applikationskonsulter som framgångsrikt levererar affärssystemslösningar från Infor (tredje största affärssystemsleverantören i världen), främst till kunder inom den tillverkande industrin i Skandinavien.

Idag saknar vi ett system och strukturerat arbetssätt för att hantera supportärenden för våra befintliga kunder. Avsaknaden av ett enkelt supportsystem försvårar uppföljning och mätning av hur effektivt vi arbetar och löser kundernas problem. Detta hoppas vi lösa genom anskaffning av lämpligt system för ärendehantering.


*** Uppdragsbeskrivning ***
Vi vill erbjuda en ambitiös student en möjlighet att driva ett IT-projekt hela vägen från att ta fram kravspecifikation till att vägleda slutanvändare. Denna utmaning är vi övertygade om blir en mycket värdefull erfarenhet för studenten i kommande yrkesliv. Med gott stöd från handledare hoppas vi få in punkterna nedan.

• Identifiera vilka behov som finns och ta fram kravspecifikation.
• Undersöka marknaden och identifiera de supportsystem som är intressanta.
• Genomföra utvärdering och jämförelse av kandidater och välja ut det bäst lämpade systemet för företaget, vilket sedan köps in.
• Implementera och konfigurera systemet.
• Introducera användare i systemet, såväl internt som hos ett antal kunder.

Observera att det tänkta projektet inte rör sig om programmering av ett supportsystem, utan inköp och driftsättning av ett på marknaden existerande system.


*** Övriga uppgifter ***
Vi tror att det finns ett flertal utbildningar som är lämpliga för detta, sannolikt någon form av IT-profil, exempelvis utbildning i Systemvetenskap eller lämplig civilingenjörsutbildning.

Projektet önskar vi påbörja under hösten 2007 och 20 veckor framåt. Ersättning för väl utfört arbete.

För bästa resultat ser vi att en stor del av arbetet genomförs på vårt kontor i Lund, där även handledare kommer att finnas.

Frågor/ansökan tas emot av Anders Cronström på e-mail [email protected] Lämna telefonnummer om du hellre vill bli uppringd än ta din fråga per e-mail.

Hemsida under uppbyggnad: www.midportscandinavia.com  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.