Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-08

Ex-Jobb, Målgruppsanalys inkl. fokusgrupper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområde: Media och kommunikation

Bakgrund
Vi vill utvärdera hur en ung målgrupp tar emot de budskap som Vattenfall kommunicerar via webb, marknadsföring och media. Hur uppfattas våra budskap i media, på nätet, bloggar och twittrar? Vilka budskap går fram? Hur uppfattas Vattenfall som företag?
En fördjupad förståelse för denna målgrupp skulle kunna hjälpa oss att anpassa/förbättra vår kommunikation bland annat via sociala medier/digitala kanaler. Det är också intressant för oss hur en ung målgrupp ser på energibranschen i allmänhet.

Problembeskrivning
För att få en bättre förståelse för hur vi uppfattas av en ung målgrupp vill vi använda oss av kvalitativa metoder, bland annat fokusgrupper. Främst tänker vi oss deltagare i åldersspannet 18-20 år, från gymnasium och högskola.

Förväntat resultat
Exjobbet ska resultera i en kvalitativ mediamätning och en analys kring ett antal frågeställningar om hur Vattenfall uppfattas i media/digitala kanaler. Detta bör levereras som en rapport inklusive rekommendationer och även presenteras vid ett seminarie för interna intressenter inom Vattenfallkoncernen.

Förutsättningar och omfattningen bestäms utifrån de sökandes utbildning och arbetet kan anpassas mellan 15 och 30 hp. Arbetet ska påbörjas under våren 2010 hos avdelningen Press & Media Relations på Vattenfalls koncernstab i centrala Stockholm. Delar av arbetet kan också komma att genomföras på Vattenfalls kontor i Råcksta, Stockholm.
Du som söker bör gå en universitets-, högskole- eller KY-utbildning inom media- och kommunikationsvetenskap eller angränsande discipliner. Du behöver vara social och kunna arbeta självständigt, bl.a. genom kontakter med gymnasier/högskolor för att sätta samman fokusgrupper, med olika personer och avdelningar inom Vattenfall m.m. Kreativitet och analytisk förmåga efterfrågas, i kombination med goda ämneskunskaper inom kommunikation. Givetvis måste du också ha intresse för digitala kanaler/sociala medier.

Ansökan skickas senast 2010-01-24 till [email protected] och ska innehålla:
· CV med meritförteckning
· betyg
· personligt brev
· förslag på examinator eller handledare från det egna universitetet

Kontaktpersoner:

Maria Tegin, tel: 0730-29 69 27
[email protected]

Maria Parent, tel: 076-807 65 50
[email protected]


.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.