Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-15

Examensarbete/C/D-uppsats: Logistikflöden och utveckling av industrifastighet: (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Zetterbergs Produkt AB är beläget i Östervåla, beläget i norra Uppland, men Västmanlands län. Företaget grundades redan 1923 och utvecklar, tillverkar och marknadsför numera produkter som: tippar, dumprar, flak och rullflaksväxlare för lastbilar och släpvagnar. Omsättningen beräknas uppgå till180 MSEK för 2005. Tillverkande dotterbolag finns i Lodz, Polen.

Under främst år 2004 bedrevs ett projekt benämnt Product Line, i syfte att skapa bättre
förutsättningar för lönsam och effektiv produktion. Projektet begränsades till ytor inomhus för
den tillverkande delen.

Behov finns nu att se över logistik och layout utomhus. Uppdraget går ut på att presentera ett komplett förslag till layout och logistik/flöden av gods på samtliga ytor utomhus enligt följande;

- Godsflöde, från ankommande gods, lagerytor utomhus, inleverans till produktion
- Förslag på användning av befintliga förrådsytor, men även förslag på nya
och/eller ombyggnad
- Vilka artiklar bör förvaras under tak?
- Var skall lagringsplatsen vara m.h.t. plats för inleverans av godset till
produktion.
- Plats för container för återvinning, stålskrot mm
- Uppställningsplats för ankommande lastbilschassin från lastbilstillverkare
- Uppställningsplats för leveransfärdiga fordon
- Parkeringsplatser för egna fordon
- Genomgång och förslag på lagringshjälpmedel etc.
- Vissa befintliga byggnader (främst ett gammalt garage) skall rivas.
- Flöden in och ut vad gäller blästring och ytbehandling.

Kontaktgrupp på företaget inledningsvis är;


Jan-Erik Janson, Produktionschef Tel 0292-70532
Jan Eriksson,Lageransvarig Tel 0292-70562  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.