Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-03

Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Många olika grupper av kommuninnevånare har behov av praktik i olika syfte. Detta gör att efterfrågan av praktikmöjlighet är stor. Det är såväl näringslivet som de offentliga arbetsplatserna som är efterfrågas. Det är viktigt att i dessa sammanhang finna former där utbytet för såväl praktikanten som arbetsplasten är stor. En målsättning om höjd kvalité och bättre träffsäkerhet skulle ge ett större utbyte för alla, oavsett anledningen till praktiken. Vi har många arbetsplatser i vår kommun, vilket skulle kunna ge fler företagare, offentliga arbetsplatser och kommuninnevånare bättre möjligheter och större utbyte.

Syfte:
- Att säkra kvalitén i och omkring praktiken.
- Förteckna tillgängliga praktikplatser
- Att öka utbudet av praktikplatser.
- Att säkra personalförsörjning.
- Att öka attraktionskraften för samtliga branscher.
- Att öka träffsäkerheten

Mål:
Att skapa en databas med ett informativt innehåll om arbetsplatsers möjlighet att ta emot praktikanter, utbud, kontaktperson etc. för olika målgrupper i Vimmerby kommun. Att därigenom samordna alla kontakter beträffande praktikmöjligheter.

Genomförande:
Kartläggning av alla arbetsplatser inom Vimmerby kommun utifrån olika kriterier som skall tillvarata och utveckla kvalitén inom praktiken. Efterfrågan av möjlighet till praktik finns från såväl grundskolan, gymnasiet, arbetsförmedlingen och kommunen. Inom dessa områden finns ungdomar och vuxna som genom praktik skulle kunna få en relevant bild av ett yrke, ett företag eller en bransch. Företag/ branscher får också på ett naturligt sätt bekanta sig med personer som direkt eller på sikt kan utgöra den arbetskraft som efterfrågas. För att utbytet skall bli optimalt kan en kartläggning utifrån olika kriterier ge en bättre kvalité och en smidigare hantering av praktikhanteringen.

Uppgifterna kan utifrån kriterier som tillvaratar olika gruppers behov, arbetsplatsers utbud samlas i en databas som skulle kunna utgöra navet i en samordning kring praktikhanteringen i Vimmerby kommun.

Någon eller några personer gör inventeringen/kartläggning, vilket innebär såväl förarbete, som fältarbete och dokumentation. Vi vänder oss i första hand till studenter vid Högskolan i Kalmar, Växjö Universitet och Blekinges Tekniska Högskola.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.