Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-23

On-line kontrollinstruktion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund till examensarbete: Kontrollinstruktionerna behöver vara mer flexibla lättanvända och tydligare än vad de är idag.

Beskrivning av examensarbete: Att skapa en databas för kontrollinstruktioner med tillhörande användar-och administratörsinterface. Användaren skall kunna tala om för systemet vilken kontroll han vill utföra (t ex kontroll op 160), när han gjort detta startas kontrollen och systemet visar endast aktuell egenskap som skall kontrolleras, ev med tillhörande förklaringsbild. Efter denna kontroll visas nästa o s v tills hela kontrollen är utförd .
För att kunna följa specifika egenskaper (duglighetsberäkning mm) skapas lämpligen ett inmatningsfält och databas. Detta skall kunna styras till enskilda kontroller i systemet och sparas för specifika mått. Viktigt i detta arbete är också att förändringar i instruktionerna uppmärksammas av slutanvändare (hur informationen går ut mm).

Examensarbetet sker mestadels enskilt, men kommer att följas i projektgrupp.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.