Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-30

Marknadsundersökning av TV-utbud (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund/inledning
Riksbyggens bostadsrättsförening Västeråshus 19 har sedan ca. 15 år tillbaks avtal med ComHem AB om leverans av kabelteve. Utbudet omfattar SVT 1, SVT 2. TV3, TV4, Kanal 5, Eurosport Nordic, Z-TV, MTV, ComHems egen kanal, Discovery Mix samt Öppna kanalen Västerås. Årskostnaden är f n 69 000 SEK. Avtalet är nu uppsagt till omförhandling. Erbjudande har skickats till föreningen om att teckna avtal med ComHem på nytt och då med ett utökat utbud med TV4+. Till detta kommer erbjudanden om telefoni via bredband.Föreningen omfattar 178 lägenheter. Tänkbara framtida möjligheter är förnyat avtal med ComHem eller försörjning via egen satellitmottagning. Föreningen har nyligen installerat fiberoptiskt bredband till samtliga lägenheter och är ansluten till Mälarenergi Stadsnät.

Eftersom området är teknikkomplicerat och en hel rad möjligheter finns vänder sig styrelsen nu till MdH för bistånd i utredningsarbetet kring föreningens framtida försörjning av television.

Syfte
Syftet är att utreda frågan om försörjning av television till föreningen och presentera ett beslutsunderlag med beaktande av ekonomi och utbud och där dessa variabler ställs i relation till ett driftsäkert framtidsperspektiv med där hänsyn tas till kommande distribution av digitala sändningar.

Frågeställningar
Uppgiften är att genomföra en marknadsundersökning avseende:
Nuvarande TV-utbud
Kommande TV-utbud
Kostnader
Resultatet redovisas i form av förslag till beslutsunderlag till styrelsen.

Metod
Styrelsen ser det som värdefullt att metoden för marknadsundersökningen redovisas.

Tidsperiod
Beslutsunderlaget, d v s resultatet av marknadsundersökningen, önskas presenterat senast 2005-02-28.

Kontakt
Stefan Johanson Jakobsgatan 37 A 724 64 Västerås Tfn 417157
Mobil 070-6770211 e-post [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.