Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-21

IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mekanotjänst har idag ett utvecklat arbete med kvalitetsuppföljning under produktionen. Det går dock att utveckla sättet att överföra data från mätningar till databas (sker idag via papper!). Vi vill även kunna visa våra kunder via internet hur deras beställningar håller måtten!

Bakgrund och möjligheter:

Mekanotjänst har ett väl förtjänt rykte av mekanisk produktion med mycket hög kvalitet. Bland kunderna finns företag i telekombranschen, medicin, elektronik och verkstadsindustri med mycket höga krav. Mekanotjänst har redan idag ett väl fungerande kvalitetssystem med mätning och uppföljning samt ett affärssystem med kontinuerlig övervakning av produktionsprocessen.

Det föreligger en stor möjlighet att öka integrationen mellan olika system. Både när det gäller sättet att rapportera in mätningar och andra sidan möjligheterna för kunden att övervaka kvalitet på sina beställda produkter via internet. Mekanotjänst kan effektivisera sina manuella arbeten och kunderna kan erbjudas bättre tjänster, sammantaget ökar detta Mekanotjänsts konkurrenskraft.

Mål och beskrivning:
Examensarbetet skall ha som mål att skapa en skarp demonstrator för bättre inrapportering och kundövervakning. Delmoment i arbetet blir att:
A) Gå igenom befintliga arbetssätt, informationsstrukturer och databaser.
B) Skapa en mät-databas som länkas till affärssystemets databas (SQL) för att automatiskt generera artikelnummer och därmed mätformulär.
C) Identifiera hur data automatiskt kan rapporteras från digitala mätinstrument, från mätinstrumentets serieport, till en handdator som via ett trådlöst LAN lägger in data i en mät-databas.
D) Skapa webbaserade formulär där manuella mätningar kan föras in via automatik (enligt C) eller via dator/tangentbord till mät-databasen.
E) Skapa ett webgränssnitt för att presentera mätvärden i diagramform för Mekanotjänsts kunder, avvikelser över tiden, spridning etc.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.