Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-10

Inflytande i förskola och skola

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom programområde Barn och Utbildning i Örebro kommun är fyra utvecklingsområden definierade att särskilt initiera, stödja och följa under de närmaste åren. Ett av områdena är barns möjlighet till inflytande och delaktighet.

Pedagoger i förskolor och skolor har i uppdrag att utveckla demokratisk kompetens hos barn och unga, vilket innefattar att verka i demokratiska former, utveckla demokratiska samhällsmedborgare och ge barn och unga kunskap om demokratins innehåll. Förskolor och skolor har en unik demokratisk möjlighet eftersom de är sociala mötesplatser för flickor och pojkar, olika kulturer och sociala grupper. Där ska barn och unga ges utrymme att utvecklas till självständiga människor som respekterar och tar hänsyn till oliktänkande. Denna mångfald utgör en viktig förutsättning för arbetet med det demokratiska uppdraget.
¿Det finns inget recept för inflytande för barn och unga men det finns något gemensamt för de som har inflytande. De tycks möta sig själva, sin egen förmåga och styrka¿. (ur referensmaterial från Skolverkets ¿Jag vill ha inflytande överallt¿)

Frågeställningar:
- Hur kan uppdraget om fostran till demokrati genomföras: Har lärarna kännedom eller kunskap om uppdraget i läroplanen? Vilka goda exempel finns?

- Vad kan förändras/utvecklas genom att betrakta förskolan och skolan i förhållande till frirum, makt och tid: Vilket frirum finns för pedagoger? Hur är det med maktförhållanden? Vad finns det för nytänkande i tidsfrågan? Hur tar vi reda på elevens erfarenhet och kunskap?

- Hur kan olika inflytandeprocesser i förskola och skola utvärderas?

- Hur kan vi utvecklas förståelsen av samtalets och relationers betydelse för möjligheten till inflytande?

- Vilka mötesplatser finns i förskola och skola där olika aktörer kan se, höra och lära känna varandra?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.