Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-03

Föroreningar i avloppsvatten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tekniska förvaltningen har ansvar för vatten, avlopp, avfallshantering, vägar och trafik. Parkfrågor samt kommunens vagnpark ligger också inom ansvarsområdet.
Skebäcksverket är kommunens avloppsreningsverk. Det inkommande avloppsvattnet behöver undersökas bl.a. behöver föroreningar och metaller analyseras, men även föroreningskällorna behöver spåras.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.