Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-08-07

Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vill du vara en länk mellan ett universitet, ett nystartat företag och en etablerad läkemedelsutvecklare, med målet att färdigställa en produkt inom gränslandet mellan biosensorer, proteomik och läkemedelsutveckling? Möjligheten finns i Göteborg på Chalmers, det nystartade företaget Layerlab och läkemedelsutvecklaren Astra Zenecas utvecklingsavdelning i Mölndal.

Layerlab är ett nystartat företag som verkar inom biosensorbranschen med målet att lansera en förbrukningsvara till optiska biosensorer. Optiska biosensorer används bland annat inom läkemedelsutveckling för att studera farmakokinetik mm.

Institutionen för Kemisk fysik på Chalmers har utvecklat tekniken och kommer tillsammans med entreprenörerna i Layerlab, att ge utbildning och handledning under arbetets gång.

Målet med examensarbetet är att verifiera att tekniken fungerar för proteiner som är måltavlor vid läkemedelsutveckling. För att få tillgång till sådana proteiner har ett samarbete med AstraZeneca inletts. AstraZeneca kommer att upplåta biosensorer och ett lämpligt biologiskt system att studera. Mätningar och tester kommer att ske både på Chalmers och på plats hos AstraZeneca i Mölndal.

Vi ser gärna att du är intresserad av läkemedelsutveckling, proteomik och biosensorer. Då arbetet kommer att bedrivas i en spännande miljö som präglas av entreprenörskap med en nära kundkontakt och stor möjlighet att som exjobbare påverka Layerlabs utveckling tror vi att du är nyfiken, analytisk med förståelse för både teknik och affärer, samt uppskattar kombinationen av frihet och ansvar som arbetet i ett mindre företag innebär.

Din utbildningsbakgrund kan vara bioteknik, teknisk fysik eller liknande och då det kommer att bli mycket laboratoriearbete är det lämpligt att du har labbvana.

Arbetet kommer att påbörjas i kring månadsskiftet augusti/september 2003 och omfattar 20 poäng/veckor.

För mer information kontakta Johan Wideman

Telefon: 031-772 80 95
Mail: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.