Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-19

PU10-28 Specificering och upphandling av mjukvara för inbyggda system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Antalet enheter som har någon typ av mjukvara ökar kraftigt. Det gäller allt från kraftfulla styrenheter till enkla givare och aktuatorer. Att specificera och kravställa mjukvara är inte lätt. På Scania saknar vi en gemensam syn på hur detta skall göras. Behov finns att ha en gemensam syn på kravställning och verifiering av köpt mjukvara. Idag blir mjukvaran starkt leverantörsberoende och varierar därmed beroende på leverantörsvalet.

Uppdragsbeskrivning
? Samla in och sammanställa krav på mjukvara för inbyggda system.
? Ta fram en guideline för skriva en spec för upphandling av mjukvara.
? Gå igenom gamla projekt för att se vad som kunde ha gjorts annorlunda vid upphandling av komponenter med mjukvara.
? Hur skall testning av upphandlad mjukvara göras, vilken verifiering kräver vi av leverantören.
? Definiera lämpliga gränssnitt mellan upphandlad mjukvara och egenutvecklad mjukvara.
? Kravställning av underhålls och uppdateringsarbetet för upphandlad mjukvara.
? Hårdvara krav ur ett mjukvara perspektiv tex upp och nerstängning, watch dog, loggningsmöjligheter, processor och minneskapacitet, gränssnitt för att uppdatera mjukvara.

Utbildning/linje/inriktning
Ange utbildning, linje eller inriktning: teknolog från E, D, F, I, M, T eller Y

Antal studerande: 2
Startdatum för ex-jobbet: 2010-05
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Niclas Evertsson, 08-55385311, [email protected]
Per Olsson, 08-55385047, [email protected]

Ansökan skickas till
Märkt ”PU10-28” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-05-31

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.