Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-13

Software eco-system for Life-Cycle-Profit

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Scania strävar efter att skapa attraktiva tjänster inom fleet management som skall vara lättillgängliga för olika roller i transportbranschen. Scania erbjuder idag tjänster inom fleet management som fokuserar på affärsnytta som ger våra kunder konkurrensfördel genom möjligheten att arbeta mer effektiv och ta tillvara på sina resurserna på bästa sätt.

Systemet består idag av en trådlös insamlingsenhet i fordonen samt ett system för lagring och analys samt presentation av beslutsunderlag via en portal på Internet.

Vi står nu inför en framtid där vi standardiserar fleet management i våra fordon och vi siktar på tillväxt inom nya segment och marknader. Våra kunder söker i allt större utsträckning transportlösningar som garanterar branschledande lönsamhet över hela dess livslängd (life-cycle profit). Detta ställer samtidigt krav på att vi blir effektivare vid leverans och kortar ner time-to-market. Vi skall därför fokusera på våra kundernas behov, egenskapsdriven produktutveckling och ökat flödestänkande.

Framåt kan vi se att floran av mjukvara i olika versioner ökar och vi behöver kunna hantera detta på ett kostnadseffektivt och smart sätt, för att inte kvalitet ska bli lidande och komplexiteten ohanterlig.

Mål och syfte
För att möjliggöra en snabbare tillväxt och lönsamhet över hela produktens livslängd, är det viktigt att den mjukvara som utgör grunden för våra tjänster ingår i ett eko-system som möjliggör att den snabbt kan komma till nytta för kunden. Mål och syfte med exjobbet är att utreda och ta reda på hur ett optimerat eko-system för mjukvaruleverans möjliggör för vår fleet management plattform att alltid vara uppdaterad med så ny mjukvara som möjligt.

Frågeställning
Vilka hinder finns det på kring utveckling, leverans och uppdatering utifrån processer och teknik. Vilka delar av fleet managementsystemet är påverkade och vilken prioritet på uppdatering finns det för de olika delarna i systemet. Vilka processer i utvecklingsarbetet behöver förändras. Hur skall ett optimerat eko-systemet för mjukvara se till att vi är branschledande på time-to-market och lönsamhet för våra tjänster över hela produktens livslängd.

Uppdragsbeskrivning
1. Vilka processer och arbetsuppgifter påverkar time-to-market.
2. Vilka för och nackdelar finns det med att leverera den senaste mjukvaran till så många kunder som möjligt.
3. Vilka för och nackdelar finns det med att alla använder ”sin version av mjukvaran” , tills man själv är motiverad att byta version.
4. Detta ex-jobb innebär även att undersöka och ta reda på vilka systemkrav och förändringar samt tillägg som behövs i det befintliga fleet managementsystemet för att möjliggöra användandet av ett optimerat eko-system för mjukvara.
5. Genomför benchmark mot andra företag och studera deras concept.
6. Sammanställ och redovisa eco-systemets fördelar och nackdelar med olika koncept och lösningar för mjukvaruleverans.

Utbildning/linje/inriktning:
180p Systemvetare. Metodik/metod/process-intresse, kunskaper i Webbutveckling och inbyggda system är meriterande.
Antal studerande: 1-2
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor
Startdatum för exjobbet: Januari 2011 eller senare

Kontaktpersoner och handledare:
Irene Nilsson, REII, 08-553 83515, [email protected]
Mats Axelsson, REIX, 08-553 52645, [email protected]

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU10-83” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 30 november 2010


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.