Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-22

Lutningsskattning genom simulering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I ett pågående forskningsprojekt i samarbete med KTH studeras hur sensordata från tunga fordon kan användas för att skatta backigheten på vägar. En utmaning i arbetet är att det är tidsödande att göra omfattande mätningar på fältet. Det vore intressant att istället kunna utvärdera skattningsmetoder med hjälp av ett simulerat fordon som körs på en virtuell väg. Detta exjobb går ut på att skapa en virtuell vägmiljö som är tillräckligt lik verkliga förhållanden för att kunna användas som komplement till mätningar i utvecklingen av skattningsmetoderna, samt att bygga en modell av en lastbilen som kan ”köras” på den virtuella vägen. Under arbetet kommer exjobbaren att lära sig mycket om digitala kartor och positioneringssystem (GPS).

Mål
Målet med detta arbete är att ta fram ett virtuellt vägnät samt att skapa simulerade mätdata från fordon som färdas på dessa vägar. En utmaning blir att skapa virtuella vägar som är så lika verkligheten som möjligt. Som grund för den virtuella miljön kan till exempel kartor, så som Open Street Map, och höjdmodeller från NASA eller ESA användas. Vägmiljön och mätdata skall valideras mot verkliga data, för att verifiera att genererade data är representativa för vad som skulle kunna mätas i verkligheten.

Examensarbetet ska resultera i rutiner (tex Matlabscript) som kan användas för att få ut simulerade mätdata från det skapade vägnätet. Dessa mätningar kommer sedan användas i det övergripande projektet för att undersöka hur väl de utvecklade metoderna klarar av att identifiera vägen.

Uppdragsbeskrivning:
Exjobbet kommer huvudsakligen att innehålla följande moment:
• Litteraturstudie.
• Kartläggning av existerande kartmaterial
• Modellering av fordonet, med hastighetsreglering och bromsstyrning.
• Skapande av virtuella vägar.
• Skapande av mätdata från simulerad körning
• Exjobbsrapport.
Implementationsdelen av arbetet utförs troligen bäst i Matlab eller liknande, viss erfarenhet av ett sådant verktyg är därmed ett krav. Erfarenhet av modellering och signalbehandling är meriterande.

Utbildning/linje/inriktning:
Civilingenjör; Elektroteknik, Teknisk fysik eller liknande.
Antal studerande: 1
Startdatum för exjobbet: Snarast, prel. 2011-11-15
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Per Sahlholm, REP, 08-553 891 29, [email protected]

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU10-88” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 1 november 2010
examensarbetet kan komma att tillsättas före detta datum om en bra kandidat hittas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.