Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-25

Metodval för utveckling mot smarta telefoner och webb

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om en större organisation idag vill ta fram en applikation för webb och samtidigt enkelt få en interaktiv version för smarta telefoner, vilken teknik bör den välja?

Projektbeskrivning
Många organisationer står idag inför komplicerade teknikval när de ska ta fram nya system. Man börjar mer och mer gå ifrån traditionell applikationsutveckling för att mer och mer helt utveckla mot webben. Nu kommer även smart phones in i bilden. Tar man fram en webbapplikation vill man direkt ha en anpassad version för ett smart phone operativ såsom iOS eller Android. Hur gör man detta på ett så smidigt sätt som möjligt och samtidigt behåller interaktiviteten i applikationen?
Exempel på tekniker att utvärdera är html5/content adaption och att utveckla specifikt för målplattformen.

Rent praktiskt kommer detta att innebära att utvärdera metoder/tekniker genom förstudie och sedan praktiskt välja en intressant lösning för att skriva en applikation för webb och smart phone och dra slutsatser ifrån detta. Du arbetar ifrån Linköping.

Omfattning
Arbetet är tänkt att omfatta 30 högskolepoäng.

Om företaget
Inom Zenons verksamhet Open Solutions jobbar vi med plattformar, ramverk och miljöer inom den öppna rörelsen (open-source). Exempel på det är Linux, Java, JBoss, Spring, PostgreSQL och Drupal. Vi har lång erfarenhet av att bygga nya system baserat på detta såväl som migreringsprojekt från proprietära plattformar för att minimera licenskostnader.

Övrigt
Vi söker en självgående person med egna idéer, erfarenhet och god teknik- och programmeringskunskap. Tidigare erfarenhet av mobila plattformar såsom iOS el. Android är meriterande men inte något krav.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.