Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-08

Analys av omega-3 fettsyror och vitamin D i siklöja för framtida innovativ fiskprodukt med mervärde.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete, 30hp

Vi söker en examensarbetare med livsmedelsbakgrund och laboratorievana. Projektet kommer att kräva mycket egna initiativ och eget ansvar varvid vi är intresserade att tillsätta en målinriktad, driven student för uppdraget.

Food and Health Concept Center (FHCC) sitter på Sahlgrenska Science Park i Göteborg och jobbar med att underlätta för goda idéer inom ”Mat och Hälsa”-området att kommersialiseras. Vi är med andra ord involverade i ett flertal olika projekt där vi kan agera kontaktskapare, projektinitierare, projektkoordinator och/eller samarbetspartner beroende på behov och möjligheter. I samarbete med Chalmers tekniska högskola –Livsmedelsvetenskap söker vi nu en examensarbetare för utförande av analyser av siklöja inom ramen för ”Projekt Siklöja”; ett projekt som drivs tillsammans med yrkesfiskare på Spiken i Lidköping i samarbete med ett flertal andra aktörer. Övergripande målsättning med projektet är att bidra till en hållbar utveckling genom att möjliggöra tillvaratagande av Vänerns resurser och skapa affärsmöjligheter kring framtida koncept. Mer specifik målsättning med arbetet kring siklöja är att i ett examensarbete utreda näringsinnehållet i siklöja med fokus på långkedjiga omega-3 fettsyror (EPA, DPA och DHA) och Vitamin D och därmed skaffa oss underlag till framtida produktutveckling. Utredande av lämpligt tillvägagångssätt för att utvinna fiskolja från siklöjan kommer även göras i mån av tid. Examensjobbet kommer att utföras på Chalmers -Livsmedelsvetenskap under handledning av Ingrid Undeland (huvudhandledare) och Nils-Gunnar Carlsson (biträdande handledare).

Läs mer om FHCC på hemsidan!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.