Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-14

Uppföljning av implementering av mål och mått för natur och kultur i Grundpaket Drift

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet är att värdera tillämpningen av målstyrd drift för natur och kulturmiljövärden.

Bakgrund
Dåvarande Vägverket beslutade i juni 2007 att tillämpa målstyrning för natur och kulturmiljövärden i väghållningen. Det innebär att utifrån en analys av landskapet och Vägverkets inriktningsmål för natur, kulturmiljö och friluftsliv formulera målsättningar som är anpassade till det aktuella driftområdet. Utifrån dessa mål formuleras sedan upphandlingskrav.

Arbetets innehåll

Arbetet innebär att studera några driftområden som genomfört upphandling enligt målstyrning av natur och kulturmiljövärden. Det går ut på att beskriva och sammanställa målen och upphandlingskraven. Därefter ska man utvärdera upphandlingen och resultat efter drift.

Metod
Metoden innebär att:

göra litteraturstudier av upphandlingsunderlag och annan bakgrundslitteratur som rör målstyrningen av natur och kulturmiljö
intervjua driftbeställare, konsulter och entreprenörer (alla involverade led)
utföra fältkontroller
analysera, utvärdera och sammaställa
skriva rapport.
Ytterligare upplysningar kan lämnas av:

Ove Eriksson
Tfn: 0243-753 14
E-post: [email protected]

Anders Sjölund
Tfn: 0243-752 28
E-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.