Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-14

Utveckling av Trafikverkets trafikinformation gällande järnväg i mobil

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskrivning
Den tidigare myndigheten Banverket lanserade för några år sedan en tjänst för att tillhandahålla trafikinformation i mobilen. I och med den snabba utvecklingen av denna produkt har efterfrågan ökat markant och Trafikverket måste därför vidareutveckla tjänsten.

Syfte
Detta examensarbete går ut på att

utreda hur layouter och funktioner kan anpassas beroende på vilken enhet som anropar tjänsten
definiera hur trafikinformation skulle kunna presenteras i olika mobila enheter
skapa en testapplikation som skulle kunna implementeras av Trafikverket
Arbetet bedrivs inom utvecklingsenheten för IT i Borlänge men kräver även ett samarbete med enheten Trafik, som fungerar som kravställare på arbetet. Egna idéer och lösningar uppskattas mycket. Examensarbetet kan skrivas gemensamt och drivas parallellt med examensarbetet gällande Trafikinformationsskyltar på webben. Vi lägger stor vikt vid att arbetet resulterar i en färdig prototyp.

Den tidigare myndigheten Banverkets mobila trafikinformationstjänst finns på adressen;
http://m.banverket.se/trafik

Lämplig utbildning
Bör ha goda allmänna egenskaper i systemutveckling. Kunskaper i vår utvecklingsplattform ASP.Net liksom vana från interaktionsdesign, html och JavaScript är meriterande.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:

Karl Åkerlund, telefon 0243-446705.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.