Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-14

Klimatsmart resande inom Trafikverket? En djupstudie

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort
Kristianstad / Jönköping / Malmö

Syfte
Studien ska illustrera och analysera de val som medarbetare inom Trafikverket gör i sina pendlingsresor och avseende resandet i tjänsten utifrån perspektiven utsläpp, kostnader, hälsa och arbetsmiljö.

Bakgrund
Trafikverket arbetar utåtriktat gentemot offentliga aktörer och näringslivet för att uppnå ett hållbart resande och ett mer effektivt nyttjande av transportsystemet. Utifrån Trafikverkets sektorsansvar och myndighetens storlek finns ett stort värde i att vara en förebild när det gäller smart resande. Trafikverket har under hösten 2010 uttalat att reskostnaderna ska minska med 25% till 2013. Nulägesanalysen och framtagandet av handlingsplan leds från regionkontoret i Kristianstad. I detta arbete behövs en inblick i de enskilda val som Trafikverkets medarbetare gör i sina pendlingsresor och resandet i tjänsten.

Arbetets innehåll
Examensarbetet/examensarbetena ska under en månad våren 2011 följa ett urval av medarbetare i Trafikverket som har sin lokaliseringsort vid ett eller flera av följande kontor: Kristianstad, Malmö och Jönköping.

Metod
Resdagbok, djupintervjuer, jämförande analys mellan resvalen och alternativa resmöjligheter utifrån hur den fysiska miljön är utformad (t ex tillgång till gång- och cykelvägar), vilka möjligheter till resfria möten som finns och hur kollektivtrafiken möter behoven.


Kontaktperson
Thomas Franklin
Verksamhetscontroller Region Syd

Tfn: 044-195021
E-post: [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.