Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-12

Framtagning av “personas” för analys av Reumatologiska klinikens (Karolinska Universitetssjukhuset) patientunderlag. Fokus på variabler relaterade till patientmedverkan (provtagning, mottagningsbesök, delaktighet, eget ansvar, etc).

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det finns ökande krav från samhällets sida att kroniskt sjuka patienter själva ska kunna sköta sin sjukdom och behandling. Samtidigt finns det patienter som inte är beredda eller kan ta ansvar för sin sjukdom och behandling av olika skäl. För att organisationen (kliniken) skall kunna på ett systematiskt sätt arbeta med dessa frågor behöver den ett analytiskt verktyg som gör patientunderlaget hanterbart.
“Personas” har, vad vi känner till, inte används i Sverige som verktyg för att planera klinikens verksamhet. Som examensarbetare får du chansen att lära dig metoden och ta fram ett verktyg för ett av Sveriges mest framgångsrika kliniker. Patientens delaktighet i sin behandling anses vara ett viktigt steg för att minska vårdrelaterade skador. Detta projekt studierar fenomemet från ett innovativt perspektiv.

Start: Januari 2012. Slut: Maj 2012.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.