Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-04-20

Litteraturstudie inför rationell produktion av syrade grönsaker.(74)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gotlands läns hushållningssällskap driver olika typer av projekt för att stötta småskaliga livsmedelsproducenter på Gotlands landsbygd. Det har uppstått önskemål om att få underlag till kommersiell rationell produkton av syrad kål och andra grönsaker. En litteraturstudie är nödvändig att ha som underlag innan praktiskt arbete kan påbörjas i samarbete med Hushållningssällskapet och LivsTek (centrum för praktisk livsmedelsutveckling)där vi behöver kartlägga all tillgänglig information i ämnet på webben och andra källor. Informationen skall innehålla uppgifter om bakterier, temperatur ev toxiner, lagring, förvaring, kärl att producera o lagra i, paketering mm. Materialet får gärna innehålla även skisser, bilder på utrustning, process mm som kan vara till hjälp för det praktiska arbetet/försöksproduktionen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.