Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-26

Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Adicast Systems AB är ett ungt och litet företag som arbetar med utveckling av nya tjänster inom affärsområdet digitalTV sedan 2003. Vi fokuserar både på system- och produktutveckling. Vår vision är att sprida våra produkter och tjänster såväl nationellt som internationellt.

Du som exjobbare kommer att arbeta med en stimulerande blandning av uppgifter. Dessa inkluderar (men är inte begränsade till) kravinsamling, utredning, kartläggning och utvärdering av befintliga tekniker, plattformar och OS (inom ljud och bild). Vidare får du analysera, föreslå en lösning, ta fram kravspecifikation, designa (gränssnitt, affärslogik samt datamodell), programmera och skapa en databas innehållande ljud- och videosekvenser. Även test och dokumentering kan komma i fråga.
Syftet med uppdraget är att realisera en prototyp/demo innefattande grafiskt användargränssnitt i en server-klient miljö som krävs för att erhålla bl.a. följande funktioner:

- Grafisk presentation av ljud- och videosekvenser
- Schemaläggning av ljud- och videosekvenser
- Inmatning och modifiering av information i ljud- och videosekvenser
- Synkroniserad uppspelning av ljud- och videosekvenser

Vi letar efter dig som är seriös, driftig och ambitiös med social kompetens. Vidare ska du gilla att ta ett högt ansvar och inte vara rädd för utmaningar. Du ska också tycka om att samarbeta, ta emot och dela med dig av din kunskap, i en projektgrupp. Vi ser gärna att du har gedigen kunskap och/eller erfarenhet från minst ett av nedanstående områden:

- Mjukvarukonstruktion - .NET, MS Windows på server och klientnivå, Active Directory, databaser, SQL-server, Linux/Open Source, och JAVA. Kunskap/erfarenhet av Macintosh och den grafiska branschen är meriterande men dock ej ett krav.
- Datateknik – nätverkskommunikation, realtidssystem
- Systemutveckling/applikationsutveckling
- Bild-, signal- och databehandling – krypterings- och komprimeringsteknik av ljud- och videosekvenser.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.