Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-01

Möjligheter till distribution av IT-tjänster via gasnätet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gasledningar finns under marken i de allra flesta länder och den senaste tiden har det blivit allt svårare att hitta plats att lägga nya ledningar eftersom det på flera ställen kan vara mycket begränsat utrymme. Det har då börjat utvecklas ny teknik för att kunna lägga nya ledningar inuti befintliga. Ett sätt att göra detta är att utnyttja befintliga gasledningar och inuti dessa lägga ledningar för distribution av bredband, TV och telefoni.

Syftet med projektet är att ge en bred överblick vilka tekniker som finns utvecklade eller är under utveckling för användning av befintliga gasnät för överföring av IT-tjänster. Baserat på information från tillverkare, utvecklare och forskare skall sedan en förstudie göras över vilka tekniska lösningar som kan vara lämpliga att demonstrera eller implementera i två typiska svenska gasnät, Stockholm och Malmö.

Projektet genomförs som ett examensarbete med en teknisk högskola. Lämplig bakgrund för examensarbetare är Väg och Vatten eller Elektroteknik.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.