Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-17

Turistbyråns interna arbete

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi på Karlstad-Hammarö Turistbyrå vill ha hjälp med att utveckla det interna arbetet inom vår verksamhet. Det blir lätt att verksamheten går i samma hjulspår år efter år. Vi vill att någon/några tittar med nya fräscha ögon på vad vi gör och hur vi gör det. Vi vill förstås också ha en sorts analys och förslag på förändringar, förbättringar och effektivsering.
Frågeställningar:
Vilka uppdrag skall en turistbyrå ha? Vilka har vi idag?
Hur utför vi uppdraget?
Gör vi sådant som vi inte bör göra och tvärtom, kanske finns det viktiga saker som vi inte kan/hinner med?
Jämförelser med andra turistbyråer. Likheter - Skillnader?
Finns det geografiska skillnader?
Traditionella?
Hur kan vi mäta vårt arbete? T.ex servicenivån, för mycket eller för lite?
Vad är god service?
Vad är gott värdskap?
På vilket sätt kan arbetet utvecklas mot ett effektivare arbete och ändå behålla god kvalitet.

Resultat:
Vi vill ha en studie i hur det dagliga arbetet utförs. Vad som ger en god verksamhet och som gör besökarna nöjda. Hur vi kan bli en modern Turistbyrå som inte fastnar i gamla rutiner och vanor, utan en som kan bemöta framtidens krav och förändringar.
Önskemålet är att studenter på C- eller D-nivå på Turismprogrammen tar sig an vårt förslag. För att kunna följa det dagliga arbetet under en längre tid är det lämligt för studenter från Karlstads universitet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.