Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-30

Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Tele-Health TM syftar att utveckla telemedicinska webb-applikationer inom vården. Med en äldre befolkning och mindre resurser kan utvecklingen av applikationer optimera sjukvårdens resurser. Patienten får bättre service och effektivera vård, med hjälp av Internet och mobil kommunicering. Tele-Health TM har redan utvecklad prototyp applikationer inom ämnet hudsjukdomar och akutsjukvård.

Arbetsbeskrivning
Det finns ytterligare ett projekt som skall utvecklas, inom område bensår. Kostnaden för behandlingen av bensår överstiger idag 1 miljard kronor per år, med en äldre befolkning och sjukdomar som predisponerar till bensår kommer denna siffra öka kraftigt i framtiden. Fokus i exjobbet ligger på utveckling av en databasmodell och logiskt mellanlager. Applikationen skall vara enkel att installera på en sjukhusserver och enkel att manipulera.

Du väljer själv vilken teknik som är mest lämplig att använda. Tekniker som vi har jobbat med hittills är asp, asp.net och C#, SQL och MYSQL.

Syfte med exjobbet är att du efter genomfört exjobb skall få kännedom om hur vården fungerar samt dess olika lagar: sekretesslagen, journalföringslagen och PUL. Framtiden inom vården är telemedicin! Om intresse finns är det möjligt med en heltidsanställning med ansvar för förvaltning och utveckling av Tele-Healths applikationer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.