Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-14

Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Elwira är ett nätverk för kvinnliga entreprenörer som startades i maj 2006. Intresset för Elwira har redan sedan starten varit stort och antalet nya medlemmar ökar för varje vecka. För att öka tillgängligheten och möjlighet till utbyte oavsett geografisk tillhörighet, söker Elwira utveckla en större webbplattform under 2007 med möjlighet att på ett säkert sätt utbyta erfarenheter och diskutera affärer på ett professionellt och dynamiskt sätt med andra medlemmar.

Vi söker därför under början av 2007 1-2 studenter för ett exjobb på 10-20poäng som syftar till att i en förstudie ta fram förslag på hur denna webbplattform/community bör se ut (både på det strukturella och kreativa planet) för att ge bästa förutsättningar för affärsmässigt utbyte. Det ingår i förstudien att ta fram en tydligare kravspec tillsammans med styrelsen och en referensgrupp av medlemmarna i nätverket. Även benchmarking och lämpliga analyser av andra strukturer/webbplattformar där inspiration kan hämtas för denna uppgift, ser vi som högst lämpligt. Utöver det vill vi att exjobbarna kommer med egna idéer och förslag. Vi ser därför gärna att man läst någon form av människa-dator interaktion samt behärskar GUI/användargränssnitt, så att man har den teoretiska kunskapen att arbeta fram förslag för en interaktiv och tilltalande webbplattform. Vi ser även mycket positivt på att man har en kreativ och driftig ådra, samt att man själv har intresse av att utveckla affärer så att man lätt kan sätta sig in i användarnas situation, behov och intresse.

I detta exjobb finns stora möjligheter att vara den som tar fram något innovativt och nytänkande som kommer till nytta i framtiden, och att själv/själva påverka utvecklingen till stor del. Beroende av hur välanpassat och användbart förslaget blir, kan det även finnas förutsättningar för att genomföra implementationen i realtid med viss ersättning.

För mer om Elwira och den nuvarande webbplatsen, se http://www.elwira.se

För frågor och mer information om exjobbet, kontakta:
Malin Millnert, Operativt ansvarig Elwira
På telefon 0736-576546 eller mail [email protected]

Sekundära kontakter, referenspart från Styrelsen:
Organisation Drivhuset,
Mariah ben Salem och Susanne Rittedal Söderblom


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.