Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Varumärke - kartläggning regioner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett lands, en regions och kommuns varumärke har börjat bli en självklarhet i diskussioner om marknadsföring. Regioner vill tydliggöra sitt varumärke för att locka turister, arbetskraft och företag och de ser fördelarna med enhetlig profil. Vilka regioner i Sverige har genomfört eller påbörjat ett varumärkesarbete? Hur mäter de resultaten? Tesen som vi diskuterar är om det först handlar om människors attityder och sedan ett gemensamt varumärke. Attitydfrågan kan ju ingå i varumärkesarbetet, eller kan det det?
Om t ex en region vill få fler företag till området har man frågat de företag som har tänkt att etablera sig varför de inte har gjort det?
Vi som diskuterar det är några som arbetar inom marknadsföring.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.