Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Skriv din magisteruppsats hos Ernst & Young
Nu har du möjlighet att tillsammans med en grupp studiekamrater skriva din magisteruppsats tillsammans med oss på Ernst & Young. Vi erbjuder dig som är intresserad av att skriva om ämnet Kontroll över administratörskonton i en miljö där du har tillgång till våra duktiga konsulter inom detta område.

Mer om uppsatsämnet
En viktig uppgift för Ernst & Young är att granska våra kundföretags interna kontroll för att hjälpa kunden att säkerställa att risken för fel, misstag och bedrägerier är så låg som möjligt. Begränsade och genomtänkta behörigheter till finansiella system är en betydelsefull del av en god intern kontroll, och hanteringen av administratörsbehörigheter till hör det som är allra svårast.

Systemadministratörer, databasadministratörer och applikationsadministratörer behöver omfattande rättigheter och åtkomst för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Samtidigt utgör dessa konton en stor risk.

Uppsatsen ska beskriva problemområdet utifrån områdena informationssäkerhet och intern kontroll: Vilka är riskerna och hur stora bedöms de vara? Hur hanterar olika företag problematiken idag? Vilka tekniska lösningar finns på marknaden idag och hur väl fungerar de sett till behoven. Uppsatsen ska leverera en bred analys av problem och lösningar, både på verksamhetsnivå och teknisk nivå.

En möjlighet för dig är att i uppsatsen försöka ta fram en modell för riskbedömning av hanteringen av administrationskonton. En del av arbetet skulle kunna vara att utvärdera några av de tekniska lösningar som finns på marknaden idag och föreslå hur de kan användas. De olika förslagen bör kopplas till analysen så att lösningarna kan värderas. I bästa fall kan uppsatsen ge underlag för bedömningar av hur administratörsbehörigheter bör hanteras i olika situationer i företag och organisationer.

Om ni är intresserade av att samarbeta med oss, men har ett eget förslag på ämne som ni tycker är bättre och mer intressant, är ni välkomna att skicka in en beskrivning på ämnet till vår kontaktperson. Vi ser då helst att uppsatsen ryms inom ramen för IT- och Informationssäkerhet.

Din profil
Vi söker dig som läser IT-relaterade ämnen och förutom allmänna kunskaper inom området även har viss kännedom om operativsystem och IT-säkerhet. Det är en fördel om företagsekonomi har ingått som en del av din utbildning och om du har kunskaper om intern kontroll.

Uppsatsarbetet
Uppgiften bör utföras av en grupp bestående av två eller tre studenter som studerar på magisternivå och uppsatsen ska produceras under vårterminen 2007. Arbetet med uppsatsen genomförs med stöd av konsulter hos Ernst & Young i Stockholm som fungerar som handledare. Gruppens arbetsmöten kommer att hållas på Ernst & Youngs kontor. Din handledare kommer att introducera dig och dina kamrater i ämnet, presentera litteratur och andra underlag och hjälpa till med företagskontakter, göra avstämningar och kvalitetsgranskningar av ditt och dina kamraters arbete. Kostnader för resor i samband med företagsbesök betalar Ernst & Young och vi står även för materialkostnader.

Om Ernst & Young
Ernst & Young är ett ledande globalt revisionsföretag som erbjuder tjänster präglade av integritet, kvalitet och professionalism. Våra tjänster omfattar revision, redovisning och affärsrådgivning samt skatte- och transaktionsrådgivning. Med 1 750 medarbetare på kontor över hela landet kan vi erbjuda hög tillgänglighet och kännedom om lokala marknadsförutsättningar. Med hjälp av vår globala organisation kan vi bilda effektiva globala team med den specialistkompetens som krävs för varje marknad. Våra 114 000 medarbetare är revisorer och rådgivare i 140 länder. Oavsett om vi arbetar på lokal eller global nivå är vår vision densamma – att bidra mest till våra medarbetares och kunders framgång genom att skapa värde och förtroende.

Är du intresserad?
Skicka tillsammans med dina kamrater in ditt CV samt en motivering till varför just du och dina kamrater

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.