Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-04

Användning av nya medier för distribution av produktinformation (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I mer än 40 år har det Strängnäsbaserade företaget Leine & Linde AB koncentrerat sig på en sak, att utveckla, producera och sälja marknadens bästa pulsgivare för användning i de mest krävande miljöer.

Huvudkontoret är placerat i Strängnäs och har idag fler än 100 stycken anställda. Leine & Linde AB är ett starkt expanderade företag etablerade på en global marknad med egna säljkontor i bland annat Finland, Danmark, Tyskland, Italien och Kina.

Arbetet
Arbetet består av att undersöka fördelar, nackdelar samt möjligheter i olika mediers genomslagskraft när de används för spridning av produktinformation. Genom mailingkanpanjer, websidesinformation, annonsering osv. kan information spridas på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Ofta är det svårt att mäta framgången av sådana aktiviteter och därför utnyttjas möjligheterna på ett begränsat sätt. Arbetet bör också bestå i att finna de tekniska hjälpmedlen som krävs för att enkelt realisera kampanjer som avser, att på en global marknad, nå ut med produktinformation. Arbetet bör avslutas med ett praktikfall där utvärdering av olika medier och metoder presenteras.

Din profil
Du bör vara student inom marknadsföring, informatik eller liknande och van att arbeta på ett strukturerat sätt. Som person är du kreativitet, målinriktad och bör trivas att arbeta i projektform. Andra egenskaper vi värdesätter är att du är en engagerad person och har ett stort intresse inom området. Arbetet bör bedrivas i våra lokaler i Strängnäs och påbörjas snarast möjligt.

Vill du veta mera?
Marknadschef Magnus Johnson, svarar gärna på dina frågor rörande examensarbetet på telefon eller via e-mail:


http://www.leinelinde.se/
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.