Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-28

Jetmotor för hobbyändamål med tillhörande applikationer så som turbopropp och helikopter. (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att utveckla grunden till en jetmotor avsedd för hobbyändamål och som skall vara förberedd för utbyggnad till såväl torbopropp som helikopter. Syftet är at finna en lösning på att tillverka en motor som är bränslesnål och driftsäker. I en förlängning kan det vara aktuellt att applicera denna tekniska grund i farkoster och fordon som skall endast fungera som förarlösa hjälpmedel inom t ex försvarsindustrin eller säkerhetsbranschen. Typ av examensarbete: Mekanisk utveckling. Bedömd omfattning: 20 veckor. 2 personer. Tillsättning enligt överenskommelse.


Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan uppdragsgivare och studenten/studenterna. Kontakta gärna din handledare/lärare på högskolan på ett tidigt stadium och stäm av så att uppgiften passar in som ett exjobb inom ditt ämensområde.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.