Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-09

Genomgång, toleransanalys, vikts- och produktions-optimering av trådbomsmekanism

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För bakgrund till detta examensarbete se: www.spp.ee.kth.se/edu/exjobb/.

Utvecklingen av trådbomsystemet SCALE startade 1999 och ett antal olika konstruktionsidéer har prövats sedan dess. Under hösten 2006 gick systemet igenom en kvalificeringsprocedur. Nästa steg är att anpassa och optimera SCALE för två specifika satellitprojekt, BepiColombo och MMS. Detta exjobb utgör en viktig del i det anpassningsarbetet. Uppgiften består av flera delmoment.

1. Göra hållfasthetsberäkningar av SCALE-mekanismen med syftet att bestämma minimal vikt för systemet. Optimera även designen med avseende på enkelhet i tillverkning och god tillförlitlighet.

2. Se över designens detaljkonstruktioner.

3. Se över materialvalet i designen. Val av material i rymdsammanhang har randvillkor som strålningstålighet, låg utgasning i vakuum m.m.

4. Gör en toleransanalys av designen. Undersök t.ex. vilket glapp som kan tolereras i ett maskinelements lager innan detta börjar kärva mot andra element.

5. Välj lämpliga produktionsmetoder och skriv ett produktionsunderlag.

Lämplig bakgrund för exjobbet är:
• Goda kunskaper i hållfasthetsberäkning.
• Goda kunskaper i material och deras användbarhet ur hållfasthetssynpunkt och friktionssynpunkt.
• Goda kunskaper i tillverkningsmetoder, och tillförlitligheten och toleransnivån hos dessa.
• God analytisk förmåga.
• CAD vana (gärna Ideas från UGS)

Exjobbet är lämpligt för en teknolog. Arbetet sker i nära samarbete med vår konstruktör på Rymd och plasmafysik och kommer att ge bra inblick i olika faser av designarbete. Då avdelningen för Rymd- och plasmafysik planerar att anställa en konstruktör finns möjligheten att exjobbet leder till anställning framöver.

Placering och handledning på Rymd- och plasmfysik (KTH). Examination och del av handledning vid Maskinkontruktion (KTH).

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.