Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-29

Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din roll
Du kommer att arbeta på Translational Science (R&D, CNS&P, Södertälje) i gruppen för Biokemiska Biomarkörer och utföra laborativt arbete. Biokemiska Biomarkörgruppen ansvarar för att identifiera tänkbara biomarkörer till våra olika projekt, utveckla och validera kvantitativa metoder samt utföra analyser av dessa markörer i translationella djurstudier och kliniska studier.

Dina kvalifikationer
Vi ser gärna att du har gått en naturvetenskaplig/medicinsk utbildning där laborativa kurser har utgjort en stor del av utbildningen. Erfarenhet eller förståelse för antikroppsbaserade metoder som Western Blot eller ELISA är en fördel. Någon kurs med inslag av proteinkemi/biokemi och/eller neurokemi är också en fördel.
Vi ser gärna att du som söker är en ambitös och positiv person som förstår vikten av att dokumentera sitt arbete på att organiserat sätt. Förmågan att kunna ta egna initiativ värderas högt.

Att arbeta på AstraZeneca
En gemensam nämnare i många neurodegenerativa sjukdomar är förekomst av proteiner som aggregerar. I vissa fall kan dessa proteinaggregat delvis orsaka sjukdomen. Alternativt bidrar proteinaggregaten till sjukdomsbilden genom att de är toxiska för omkringliggande nervceller. Genom att mäta nivåerna av aggregerade proteiner i tex ryggmärgsvätskan kan de ibland fungera som en diagnostisk markör för sjukdomen, eller i andra fall ge oss möjligheten att utvärdera effekten av ett läkemedel.

Examensarbetet kommer att fokusera på att sätta upp antikroppsbaserade metoder för att mäta olika former av aggregerade proteiner i ryggmärgsvätska från människa. Arbetet kommer också att innebära arbete med prover från pre-kliniska studier och ev prekliniska behandlingsstudier. Det finns en tydlig rational till varför vi vill mäta dessa proteinaggregat men arbetet kommer också innebära att läsa in sig på och summera den litteratur som finns kring ämnet då analyser av aggregerade proteiner fortfarande ligger i forskningsfronten. Att validera och förstå metoder som kvantifierar aggregerade proteiner är utmanande och innebär ofta ett alternativt arbetssätt jämfört med mer traditionella antikroppsbaserade metoder.

Så här går du vidare
Om du är intresserad av detta examensarbete får du gärna skicka in ett kort brev om dig själv där du också beskriver vilken typ av utbildning du går och om du har andra relevanta erfarenheter. Vi söker en examensarbetare för våren 2012, ange gärna när du kan börja.

För mer information
För mer information, kontakta Kina Höglund, 08-553 232 83.

Välkommen med din ansökan innehållande ett personligt brev och CV, senast den 8 december 2011.

Vi tar endast emot ansökningar via www.astrazeneca.se/career/

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.