Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-15

Marknadsanalys rostfria kärl (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget:
Idesta är branschledande i Norden på storköksutrustning och byggsystem i rostfritt stål. AB Idesta är moderbolag för en familjeägd företagsgrupp, som består av tillverkande företag för utrustning i rostfritt stål och ett antal agenturer inom storköksområdet. Idesta-gruppens affärsidé är att bygga en stabil och långsiktigt inriktad koncern av produktions- och distributionsföretag, som har nöjda kunder, engagerade medarbetare och ger god total avkastning.
Läs gärna mer på: http://www.idesta.se/

Examensarbetet:
AB Idesta Kök i Eskilstuna tillverkar rostfria kärl som idag framförallt säljs inom storköksmarknaden. Vissa av kärlen har dock fått en ökad efterfrågan från kemi- och läkemedelsindustrin. Denna marknad har i Sverige historiskt varit obearbetad men förväntas nu ha en god potential. Examensarbetet består i att genomföra en markandsanalys/kartläggning över kemi- och läkemedelsmarknaden i Sverige idag och hur marknaden ser ut med kunder och grossister för rostfria kärl i Sverige.
Nödvändiga avgränsningar samt utformning av examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan AB Idesta och studenten/studenterna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.