Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-23

Utveckling av ett centralt Content Management system till ett existerande portalmotorsystem.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
==Uppgift==
Denna uppgift går ut på att ta fram ett enkelt system för att skapa och publicera artiklar av varierande format på det portalsystem som finns idag.
Förutom att kunna skapa artiklar med olika textformateringsmöjligheter, ska även funktionalitet för att ta betalt och välja publiceringsplatser skapas.

==Kompetensprofil==
Den existerande portallösningen är idag uppbyggd runt PHP och MySQL, så att vara väl insatt i dessa två tekniker är ett krav. Till detta kommer även ett önskat krav på att åtminstone grundläggande erfarenhet av XSL/XSLT.

Vi har en extern designer så HTML och CSS-kunskaper är ej ett krav men klart meriterande. Med andra ord finns möjligheter att arbeta med själva designen av produkten om så önskas.

==Om MindValue==
MindValue startades som ett projekt på Chalmers School of Entrepreneurship i början av 2006 och bolagiserades i början av 2007. Vi har som vision att tillhandahålla webbaserade tjänster i form av säker autenticering, medlemshantering samt att underlätta åtkomst till specifika målgrupper.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.