Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-13

Lönsamhetsanalys och produktkalkylering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Oscar Instrument AB är Sveriges ledande leverantör av undersökningsmöbler och specialkylskåp för sjukvård och laboratorier. Företaget är familjeägt och grundades för knappt 40 år sedan. Hög kvalitet, sund ekonomi, ständiga innovationer och nära kundrelationer är hörnstenar i Oscar Instruments verksamhet. Företaget finns i Kungälv där också all tillverkning och utveckling sker. Mer information på http://www.oscarinstrument.se

En utmaning idag för Oscar Instrument är produktkalkyleringen och hur man bäst få fram relevanta beslutsunderlag vad gäller olika produkters lönsamhet. Man behöver helt enkelt få bättre koll på vilka produkter som är mest lönsamma och vad som påverkar denna lönsamhet. En systematik och metod vilken kan fungera på lång sikt efterfrågas, det krävs mer än bara en analys av nuläget med andra ord.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.