Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Verktygsoptimering för kravarbete

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I systemutveckling är det viktigt att använda verktyg som både passar arbetsuppgiften och orga¬nisationens processer och mognadsgrad. Dessa verktyg blir alltmer komplexa och ofta bygger verk¬tygs¬tillverkaren in sin egen process i verktyget vilket kan få oväntade negativa konsekvenser. Enea söker ständigt att förbättra sin utvecklings¬metodik och processer för att stärka konkurrens¬¬kraften och kunna hjälpa våra kunder att förbättra och förfina sin egen utvecklings¬organisation.

Exjobbet syftar till att undersöka möjligheten att parametrisera egenskaper hos krav¬hanterings- och system¬design¬verktyg för underlätta en värdering av verktyg. Ett andra steg är en utvärdering av olika utvecklings¬organisationer och deras erfaren¬heter i samband med införande av krav¬hanterings¬verktyg. Målet är att hitta en enkel modell för organisationer som kan användas vid valet av verktyg.

Vill du exjobba på ett av Sveriges vassaste konsultföretag?

Skicka din ansökan med personligt brev, CV, betyg och ev. referenser till [email protected]
Eller ring Sofia Raismaa, 013-465 58 72 eller Ingvar Karlsson, 013-465 58 38  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.