Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-22

Framgångsrika visionsarbeten där visionen fick genomslag. Goda exempel på utvecklingsarbeten i världen och en analys av processer och resultat (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Under 1990-talet pågick ett arbete med att ta fram en ny vision/målbild för Västerås, som kom att gå under namnet Västerås Mälarstaden 2013. Denna målbild har präglat Västerås utveckling under de senaste åren och innebär en vilja att utveckla Västerås till en, än mer attraktiv stad, att leva och bo i.
Staden har öppnats för människors umgänge i centrum och vid Mälarstranden och utbudet av mälarnära bostäder, kultur och evenemang ökar ständigt.

Nuläge:
Målbild 2013 kan idag sägas ha förverkligats i flera delar och ambitionen är nu att ta ett steg till genom att ta ut kompassriktningen för en ny målbild.

Ett arbete har påbörjats med att arbeta fram en Ny Målbild för Västerås 2026. Arbetet med en ny Målbild för Västerås handlar om att skapa förutsättningar för att västeråsarna ska få ännu mer positiva erfarenheter och upplevelser i staden.

Arbetet ska kännetecknas av styrande värderingar som:

-Öppenhet; kännetecknas av att vi har ett brett angreppssätt och att arbetet inte är förutbestämt

-Kreativitet och nyfikenhet; innebär att annorlunda tankar och idéer om genomförande tas till vara och provas

-Innovativt och utmanande; betyder att arbetet ska präglas av nytänkande och annorlunda tillvägagångssätt för genomförande av processen

-Brett deltagande; vi vill att många ska komma till tals och alla ska räknas med

-Hög ambitionsnivå; en hög ansats för arbetet ska resultera i det bästa målbildsarbetet

Kopplat till detta arbete har vi ett förslag på ett uppsatsarbete att göra en kartläggning och analys av lyckade genomförda visionsarbeten i andra organisationer.


Frågeställningar:

Vilka exempel finns på lyckade visionsarbeten i världen?

Hur ser den demokratiska processen ut?

Vilken roll spelade människors delaktighet in i resultatet?

Vilka är de olika visionsarbetenas framgångsfaktorer?

Stäm av förslaget med din handledare på högskolan i ett så tidigt skede som möjligt, så att ev. anpassningar till ditt ämnesområde och problemställning kan göras.

Tänkbara ämnesområden kan vara inom, ledning och organisation, innovationsteknik, marknadsföring.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.