Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-03-19

IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bolag: IKEA Svenska Försäljnings AB, varuhusen IKEA Kållered och IKEA Bäckebol
Ort: Göteborg
Område: Miljövetenskap
Omfattning: 20 veckor

Observera att detta är ett ex-jobb som riktar sig till studenter som fortfarande studerar. Uppdraget innebär alltså inte någon anställning inom IKEA.

Bakgrund
Alla IKEA varuhus i Sverige har en målsättning på att andelen brännbart avfall inte ska överstiga
8 % av den totala avfallsmängden. Sedan målet sattes har dock utveckling gått åt fel håll för de båda varuhusen i Göteborg (IKEA Kållered och IKEA Bäckebol). I dessa hus ligger andelen brännbart avfall på 15-16 %. Vi behöver veta varför andelen har ökat, och vad vi ska göra för att nå målet.

Syfte
Syftet med undersökningen är att vi ska få en bild av varför andelen brännbart är betydligt högre än vår målsättning, och vi vill också ha konkreta förslag på hur vi kan nå målet på max
8 % brännbart avfall. Förslagen bör ha en förankring i en kostnads/intäktsanalys.

Uppgiftsbeskrivning
• Undersöka vilka fraktioner som hamnar i behållaren för brännbart avfall.
• Utreda möjligheten till att sortera eller avyttra fraktionerna på annat sätt.
• Upprätta en kostnads/intäktsanalys.
• Att ni sammanställer och analyserar resultatet (med hjälp av IKEA personal då vissa kunskaper om företaget krävs)
• Projektsammanställning samt redovisning till uppdragsgivaren

Kravspecifikation:
Vi söker en till två studenter som ska skriva sin uppsats om 20 veckor under våren. Ni bör ha lämplig utbildning inom exempelvis miljövetenskap. Undersökningen kommer att utföras på de båda varuhusen i Göteborg. Vi vill att ni börjar slutet av januari och uppdraget ska vara helt klart den 31 maj 2008.

Kontaktinformation:
För frågor om uppdraget och IKEA Svenska Försäljnings AB, kontakta
Koordinatorn för Miljö och Socialt Ansvar Malin Tall Gulin
Telefon: 0476-86 90 49
Mail: [email protected]

För frågor som rör processen och ansökan, kontakta
IKEA HR Support
Telefon: 0476-587500
Mail: [email protected]

Ansökning sker genom att lägga in CV och personligt brev via detta rekryteringsverktyg. Skriv också varför du vill göra ditt ex-jobb tillsammans med IKEA.

Sista ansökningsdag 2007-12-14


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.