Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-20

En idrottsklubb i förändring (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Management, Ledarskap, Företagsekonomi eller motsvarande

I Hallstahammar kommun i Västmanland finns simklubbarna Strömsholm och Surahammar. Dessa driver tillsammans tävlingsklubben Kanalen.

Som i så många andra ideella föreningar börjar ledningsfrågan bli allt mer akut. Innan det kan lösas måste frågan om vad klubbarna är och vad de vill bli klargöras. Ambitionsnivåerna och önskan om resursfördelning skiljer sig åt mellan befintliga ledare.

Andra frågeställningar rör intern resursfördelning:

Hur stor del av tillgängliga medel skall läggas på tävlingssimmarna och hur används pengarna på bästa sätt?

Hur bör resursavvägningen göras gentemot den andel av medlemmarna som endast är motionssimmare.

Mot bakgrund av denna problembild vill uppdragsgivare få hjälp med att utarbeta modeller och processer för att framöver kunna behandla denna sorts ledarskapfrågor.


Nu eftersöks student (er) som utifrån denna problembakgrund kan framarbeta ett givande resultat. Uppdragstagarna förutsätts göra relevanta paralleller till relevanta teoribildningar inom ledarskap.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.