Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-07-03

Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Skruvdragarsystem är komplexa och består av mekaniska komponenter, elektronik samt ett relersystem. För att öka prestandan i dessa system är det möjligt att förbättra den existerande reglerprincipen. Målet är att ta fram ett program i Simulink för att simulera åtdragningsprocessen. Du ska genomföra en teoretisk studie av lämpliga reglermetoder. Modellen ska sedan användas för att på ett systematiskt sätt, studera olika metoder för åtdragning avseende såväl hastighet, uppvärmning och ergonomi. Det finns även en möjlighet att genomföra praktiska prov på verkligt system, i samarbete med ordinarie utvecklingsingenjörer. Modelleringsarbetet kommer eventuellt att genomföras i samarbete med ett annat examensarbete varför det finns möjlighet att erbjuda plats för två sökande som är vana att samarbeta.

Sökande skall ha goda kunskaper i relerteknik. Vidare bör sökande ha goda kunskaper i och intresse av mekanik och elektronik. Sökande bör påbörja examensarbetet i februari. Vi ser gärna att du även har kunskaper i elmotorteknik, Matlab, Simulink samt kunskaper i programmering. Handledare: Rickard Molin Arbetsplats: Atlas Copco Tools AB i Nacka.


--------------------------------------------------------------------------------

Atlas Copco Tools and Assembly Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför handhållna elektriska och pneumatiska verktyg samt monteringssystem. Vi är ledande på våra marknader bl.a. pga. vår höga innovationsnivå. Produkterna säljs främst till fordons- och tillverkande industri världen över genom ett globalt täckande nätverk av kund- och applikationscentra. Divisionen, med säte i Sickla/Nacka i Stockholm, har mer än 1700 anställda och ingår i Atlas Copco’s affärsområde industriteknik. Se www.atlascopco.com/tools.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.