Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-03

Säkerhetsanalys och fallstudie av RFID-baserade smarta kort

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Comex Electronics AB är ett väletablerat företag inom datasäkerhetsbranschen och är bl.a. huvudleverantör av Svenska Försvarsmaktens smarta kort. Comex Electronics AB söker nu 1 till 2 studenter till ett examensarbete för att utvärdera den nya generationens smarta kort som är baserade på RFID (Radio Frequency Identification).

Syfte
Syftet med examensarbetet är att utvärdera RFID-baserade smarta kort mot de mer traditionella smarta korten med chip, gällande identifiering av användare. Då vårt företag arbetar med starkt säkerhetskritiska system så kommer en stor vikt av rapporten ligga på utvärdering av säkerhetsaspekterna.

Utförande/upplägg
Uppdraget kommer bestå av en teoretiskt och en praktisk del. I den teoretiska ingår bland annat att:
- Analysera teknikernas säkerhetsbrister, tillförlitlighet etc.
- Utreda och ta fram förslag på hur man på ett säkert sätt identifierar en användare.
- Upprätta en ”Security Target” för den praktiska delen av uppdraget enligt standarden Common Criteria.

I den praktiska delen ingår att:
- Implementera ett system för identifikation användare m.h.a .smarta kort. Systemet skall klara av att hantera både traditionella smarta kort såväl som RFID-baserade.
- Säkra upp systemet genom att täcka upp för säkerhetsbristerna framtagna i den teoretiska delen.


Examensarbetet kommer att utföras hos Comex Electronics AB i Täby och examensarbetaren kommer att få en egen kontorsplats. Examensarbetarens handledare hos Comex Electronics kommer att vara en anställd ingenjör.

Då Comex Electronics AB idag främst består av manliga anställda ser vi gärna kvinnliga sökande.

Ansökan
Skicka ett personligtbrev tillsammans med meritförteckning via e-post.

Lämplig utbildning
Civilingenjör inom Elektroteknik, Datateknik eller motsvarande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.