Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-30

Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning...

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utvärdering mellan nuvarande datoriserat mätsystem med fasta givare och nytt mätsystem med sensorer för mätning av temperatur, tryck och beräkning av F0 vid validering och revalidering av steriliserings-processer.

Bakgrund:
I dag använder mätteknik ett externt datoriserat mätsystem typ Kaye validator som är en så kallad logger som registrerar temperaturer, tryck och beräknar F0. Till denna logger kopplas termoelement givare som appliceras i processen som man mäter. Utvärdering sker genom att flytta data från Kaye till excel. Utvecklingen har gått framåt och nu kommer man att skaffa ett nytt system till mätteknik. Detta system innefattar loggningsstation med sensorer vilket kopplas till PC. Sensorerna laddas med set up´s innan körning och data laddas ner till PC efter körning där bearbetning av data sker och man får ut en grafisk och/eller mätteknisk rapport.

Syfte:
Syfte med examensarbetet är att utvärdera överensstämmelsen mellan nuvarande system och nytt system.

Utförande:
Följande ingår i examensarbetet:
¿ Jämföra mätningar med nuvarande system och nytt system samt utvärdera överensstämmelsen mellan systemen
¿ Utreda påverkan av nytt system på valideringsstatus på utrustningar i första hand autoklaver och frystorkar
¿ Titta på andra möjliga applikationer
¿ Studera mätosäkerheten dvs. snabbhet/tröghet i svarstid
¿ Utarbeta mätmetod
Nuvarande mätsystem och nytt system jämförs med varandra mestadels via mätdata. Utvärderingarna görs i excel-miljö.

Handledare:
Davor Oreskovic, mätteknik. Telefon: 08-553 229 09.

Lämplig utbildning:
Högskoleutbildning med inriktning på teknisk fysik alt. datoriserat system i mätteknik.

Tidplan:
Arbetet beräknas starta under mars 2006 och pågå ca 2- 3 månader.

Avdelning och ort:
Examensarbetet kommer att utföras inom mätteknikgruppen som tillhör processteknikavdelningen inom Sweden Operations Drug Products Supply i Södertälje.

Hur söker du ex-jobbet?
Ansöker gör du genom att maila din CV och personligt brev till: [email protected] så snart som möjligt. Märk mailet ¿Nytt mättekniskt system¿.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.