Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-26

Tolerans mot UV-B-strålning hos olika ekotyper av Arabidopsis thaliana

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den industriella framgången har inneburit långtgående effekter på den miljö vi lever i. Ett exempel på detta är uttunningen av ozonskiktet med en ökad instrålning av UV-B som följd. Strålningen är skadlig både för oss människor och också för växterna runt omkring oss. Målet för vår forskning är att studera hur växter försvarar sig mot den skadliga strålningen. Vi vill också veta hur växten känner av den ökande av UV-B-dosen samt vilka signalvägar som finns inne i cellen hos en UV-B¿exponerad växt.

Projektbeskrivning
Vi har ett antal ekotyper från modellväxten Arabidopsis thaliana som ska undersökas med avseende på stresstolerans. Växterna ska bestrålas med UV-B och sedan jämföras med varandra hur väl de tål strålningen. Några av de parametrar vi ska titta på är exempelvis färskvikt, torrvikt samt missfärgningar av bladen. Vi kommer även att utföra biokemiska analyser så som att mäta jonläckage från cellerna och induktion av DNA-skador. Vi ska också studera vilka gener som uttrycks under UV-B-exponeringen.

Du ska vara intresserad av biokemi, biologi samt växttoxikologi. Önskvärda kvalifikationen är kunskaper i molekylärbiologi eller biokemi.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.