Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-19

Marknadsanalys av den nordiska fjädermarknaden (JH 09)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget, som finns i Torsås kommun, tillverkar spiralfjädrar åt industrin i norden och är alltså ren underleverantör. Strategin är att vara underleverantör av spiralfjädratr till all industri utom bilindustrin för att få en jämnare tillväxt. Däremot arbetar man med eftermarknaden mot bilindustrin (reprationssatser etc) som har en jämnare belastning. Organisationen är platt med stort beslutsfattande i de olika tillverkningsgrupperna, där allt från produktutveckling till reklamationer sker. Företaget har en anpassad maskinpark efter behoven, där stor kompetens finns vid företaget att bygga om maskiner utfrån de behov kunderna har.

Fjädermarknaden i Skandinavien står de närmaste åren inför en förändringsfas med färre bolag och högre internationalisering.Inför dessa förändringar behöver företaget hjälp med en marknadsanalys av den nordiska fjädermarknaden.
1 Vilka är aktörerna , vilken är deras inriktning och hur har de valt att positionerar sig.
2 Vilka är marknadens trender
3 Finns det marknadssegment eller positioner som inte täckts upp.
4 Var ligger den framtida marknaden
5 kommer marknadsstrukturen att förändras inom 5-10 år.
Detta är frågor som företaget vill ha information om. Projektet kan avgränsas efter samtal med företaget. Syftet är att analysera den nordiska fjädermarknaden.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.