Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-11

Kvantinformation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kvantinformation är ett multidisciplinärt forskningsområde som sammankopplar kvantfysik med datorvetenskap och skapar nya möjligheter för informationsbehandling.
Examensarbete inom kvantinformation ska utföras vid KiKo (Kvantinformation & Kvantoptik) grupp på Stockholms Universitet, Fysikum.
KiKo grupp bedriver forskningsverksamhet inom kvantinformation, inklusive kvantkryptografi, kvantkommunikation, kvantavbildning och kvantdatorer.

Kvantinformation är ett multidisciplinärt forskningsområde som sammankopplar kvantfysik med datorvetenskap. Det använder sig av kvantmekanikens grunder och dess egenskaper för att skapa nya möjligheter för informationsbehandling, transmission och kryptering.

Uppdrag:
Examensarbetet består i att utföra experimentellt labbarbete och teoretiskt utvärdera nya rön inom kvantinformation.

Omfattning:
20p

Ämnesområde:
Kvantfysik

Skriftlig exjobbsrapport:
Obligatorisk

Arbetets genomförande: period
Börja snarast

Arbetsplats:
Stockholms Universitet, AlbaNova Universitetscentrum,
Fysikum, Roslagsv.21, 106 91 Stockholm

Examinator och kontaktperson (i frågan om exjobbets profil & utformning:
Dr. Mohamed Bourennane
[email protected]
Tel:08-5537-8736, Fax:08-5537-8601 Mobil:070-565-2730
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.