Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-19

Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
CUTE (Clean Urban Transport for Europe) är ett EU-projekt inom vilket 27 bränslecellsdrivna bussar demonstreras och testas i nio europeiska städer, däribland Stockholm. (Se t ex www.branslecellsbuss.se eller www.fuel-cell-bus-club.com). KTH Kemiteknik, avdelningen för Energiprocesser har ansvar för att utvärdera bussarna ur ett klimatperspektiv. Den framtida potentialen samt utvecklingsbehovet för bränslecellsbussar i olika miljöer (klimat) skall utredas - dels genom praktiska tester och dels genom datorsimuleringar av komponenter och helt fordon.

Bussarna går i trafik i Stockholms innerstad sedan januari 2004. Tester har utförts under ett antal dagar 2004 och 2005 och en preliminär energikartläggning och teknisk kartläggning av bussarna har skett.

Mål/Syfte
Nu söks en (eller två) exjobbare till ett projekt där bussarna skall testas mer ingående inom ramarna för KTH Kemiteknik/Energiprocessers forsknings- och utvärderingsprojekt i CUTE Stockholm. Syftet är dels att kartlägga energiflödet i bussarna för att ge svar på frågorna: Var tar energin vägen?; Var ligger förlusterna och förbättringspotentialerna? ¿ dels att ta fram nödvändiga fordonsparametrar för simulering av komplett fordon.

Uppdragsbeskrivning
I examensarbetet ingår att:
· Utveckla testplaner för bränslecellsbussarna i Stockholm.
· Praktiskt koordinera (i samarbete med doktorander/handledare på KTH, busstekniker, bussförare och trafikplanerare vid Busslink AB) och genomföra olika typer av tester av bussarna och hjälpsystem i bussarna vid olika fordonsvikter, på olika körcykler, vid olika konstanta hastigheter m.m.
· Utvärdera testresultat i syfte att öka förståelsen för parametrar som påverkar energi- och bränsleförbrukningen i olika miljöer och körcykler.
· Utifrån mätdata skatta fordonsparameterar som påverkar det totala färdmotståndet för att möjliggöra uppbyggnad av en validerad modell av bussen i lämpligt simuleringsmiljö, t ex Matlab/simulink-baserade Advisor.
· I mån av tid påbörja uppbyggnad av helfordonsmodell i lämplig programvara.

Hastighets- och höjdprofil kommer att loggas med ett GPS-baserat system och mätdata från komponenter i drivlinan fås från fordons- respektive bränslecellstillverkaren i efterhand. Projektets innehåll och inriktning kan i viss mån diskuteras och utformas efter examensarbetarens intresse.

Utbildning/inriktning
K, T, M eller E med fordons- och/eller energi- inriktning/intresse.

Antal studerande
1-2


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.