Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-14

Hur förbättrar vi avfallsprocessen?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tekniska förvaltningen vid Örebro kommun har ansvar för vatten, avlopp, avfallshantering, vägar och trafik. Parkfrågor samt kommunens vagnpark ligger också inom ansvarsområdet.

När det gäller avfallsprocessen behöver vi belysa/utreda följande områden:
1. Uppföljning/optimering av informationsinsatser som vi genomför till våra avfallskunder.
2. Utreda GIS-system för körtursplanering/ rutt-
optimering (Avfall)
3. Utreda optimalt system för hämtning av organiskt
avfall från kund. Ventilerade kärl etc.
4. Användning och utnyttjande av den stora mängd
kompost som blir ett resultat av källsorteringen av organiskt hushållsavfall.
5. Uppföljning av reningsprocessen i den luftade dammen
på Atleverket samt i våtmarken.
6. Mätbara mål/nyckeltal inom avfallsprocessen.
Det skulle vara intressant att hitta gemensamma mätbara mål/nyckeltal, i ett större perspektiv, gärna på nationell nivå.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.